DRUKUJ
2018-05-23

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki osobiście lub telefonicznie

w dni robocze w godz. od 700 do 1500 

bezpośrednio do :Biura Obsługi Klienta tel. 94 36 70622

                             Centrala tel. 94 36 71659

  • Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.
  • Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

- na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,

-  wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,

-  właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

  • Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.
  • Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.
  • Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.
  • Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!